Vrácení a reklamace

Při vracení zakoupeného zboží přiložte, prosím, tento vyplněný formulář a zašlete na adresu:  

Kalendova 844

500 04 Hradec Králové

 

V případě, že chcete zboží pouze vyměnit, vyplňte formulář výše pro vrácení zboží, zašlete nám zboží zpět a standardním způsobem přes nákupní košík objednejte zboží nové.

 

V případě reklamace zboží nás kontaktujte, zboží u Vás necháme vyzvednout kurýrem.

 

Poučení spotřebitele o právu odstoupit od uzavřené kupní smlouvy


Od uzavřené kupní smlouvy máte právo odstoupit i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet v den následující po dni, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba (odlišná od dopravce) převzala zboží; v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, počne tato lhůta běžet v den následující po dni, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba (odlišná od dopravce) převzala poslední dodávku zboží.

 

Tato lhůta je zachována, je-li před jejím uplynutím odstoupení od smlouvy alespoň odesláno.

 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost OB Autodíly, s.r.o. formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám na bankovní účet do 14 dnů všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Tuto platbu však provedeme poté, kdy od Vás obdržíme vrácené zboží.

 

Náklady spojené s vrácením předmětu koupě nesete Vy.

 

V případě odstoupení od uzavřené smlouvy odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

OB Autodíly, s.r.o.