Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na spotřební zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu http://www.obautodily.cz.

"Prodávající" je firma OB Autodíly s.r.o., IČ: 25276051, DIČ: cz25276051 . Firma je zapsána v OR vedeném KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 12220.

"Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Kupní smlouvou se rozumí doklad o převzetí zboží.

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Objednání zboží

Osobní převzetí

Prolédnout a osobně vyzvednout výrobek je možné v naší provozovně viz kontakt. Objednávku je možné provést také v provozovně, kde je většina sortimentu ihned k dispozici.

Elektronická objednávka

Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata okamžitě, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, čímž potvrzujeme odeslání daného zboží. V případě jakýchkoliv nejasností Vás budeme kontaktovat.

Ceny zboží

Ceny zboží v obchodu jsou konečné, jsme plátci DPH. V případě změny ceny Vás budeme o této skutečnosti informovat.

Reklamace

V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem. Pokud se vyskytne závada na výrobku zadávající podnět k reklamaci, prosíme kontaktujte nás. Při reklamaci je třeba prokázat nákup zboží u společnosti OB autodíly s.r.o. daňovým dokladem - fakturou (kopie), který byl přidán do zásilky. Vykazuje-li zboží při doručení zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, tak jeho přebráním zaniká nárok na reklamaci vad způsobených dopravcem.

Reklamační řád:

 1. Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým lze uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného u prodávajícího, tj. společnosti OB AUTODÍLY, spol. s r. o.
 2. Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně § 1832 odstavec 2, občanský zákoník, v platném znění. Spotřebitelem je fyzická, resp. právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 3. Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a podnikající fyzickou nebo právnickou osobou, která není spotřebitelem, na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
 4. Záruční doba pro kupujícího (spotřebitele i podnikající osobu) činí v případě nového zboží 24 (dvacet čtyři) měsíců od data prodeje, pokud není přímo výrobcem poskytnuta záruční doba delší. Zboží se zkrácenou životností, které se tzv. spotřebovává, jako jsou bateriové zdroje, světelné zdroje apod., životnost kratší, než je záruční doba. Reklamace musí být uplatněna nejpozději poslední den záruční doby.
 5. Vady zjevné, tj. vady množstevní nebo vady se zjevným poškozením, které je možno zjistit při prohlídce zboží, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího nejpozději do 5 (pěti) dnů od data prodeje, jinak toto právo zaniká.
 6. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží je vyloučena v případě, že
  1. vadu si kupující způsobil sám, např. použitím v rozporu s návodem k použití, zanedbáním pravidelné údržby, neodborným mechanickým zásahem nebo užitím způsobem, kterým se výrobek běžně neužívá nebo použití k účelu, ke kterému se běžně neužívá;
  2. vada vznikla v důsledku běžného opotřebení;
  3. vada byla způsobena vlivem vnějších okolností;
  4. u zboží, které bylo určeno k odborné montáži, tato skutečnost nebyla prokázána.
 7. Kupující je oprávněn uplatnit nárok z odpovědnosti prodávajícího za vady (reklamaci) u prodávajícího, a to v provozovně prodávajícího, kde zboží zakoupil. Zakoupení zboží musí kupující prokázat dokladem o koupi (účtenkou, pokladním dokladem, fakturou), které zároveň slouží jako záruční list. U zboží, které bylo určeno k odborné montáži, je nutno předložit doklad odborného servisu nebo osoby oprávněné provádět montáž nebo fakturu, popř. stvrzenku o zaplacení s uvedením s uvedením technologického postupu, vykonaných prací, objednacího kódu zboží a registrační značky vozidla, do kterého byl výrobek namontován.
 8. Při reklamaci je kupující povinen prokázat vadu zboží předložením vadného zboží tak, aby měl prodávající možnost nechat vadu odborně posoudit.
 9. Zákazník je povinen zkontrolovat obsah zásilky při převzetí.
  V případě reklamace je zákazník povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději do 14 dnů prodejci.

POZOR! Při přebírání zásilky od přepravce si ji důkladně prohlédněte, zda je v pořádku. V případě poškození přepravcem jste povinni přepravci vadu nahlásit, kde uvedete rozsah poškození. Poté s přepravcem vzniklou situaci vyřešíme. Pokud zásilku převezmete bez výhrad, poškození již později nelze reklamovat.

O uplatněné reklamaci sepíše prodávající s kupujícím reklamační protokol. Prodávající se vyhrazuje, že pokud kupující uvede nesprávné údaje, nebo některé potřebné údaje neuvede, není v prodlení s odstraněním vad do doby, než kupující zjedná nápravu. Pokud se tak nestane do 10 dnů od na výzvy prodávajícího, není prodávající povinen vady odstranit.

Přeprava

 1. Zboží je odesíláno spediční službou DPD, nebo Českou poštou (balík do ruky).
 2. Nadměrné zboží je převáženo společností TopTrans. Jde hlavně o karosářské díly.
 3. O nadměrnosti dílu a příplatku na poštovném budete vždy informováni v popisu daného zboží!

Volba platební metody

Dobírka

Objednávku zaplatíte při převzetí zboží dopravci. Pokud nebudete zastiženi doma, bude balík uložen u dopravce v depu které náleží k vaší oblasti.

Bankovní převodem

Platbu můžete převést na náš účet. Číslo účtu 123-4385570247/0100. Při platbě převodem,uveďte své jméno a jako VARIABILNÍ SYMBOL (nutný pro identifikaci platby) uveďte číslo objednávky. Peníze nám jsou připsány v zákoné lhůtě max 3 pracovních dní. Po kontrole platby zboží ihned odesíláme, o čemž budete informováni potvrzením vaší objednávky.

POZOR! Objednávky-osobní odběr na prodejně, jakmile bude vaše objednávka připravena k převzetí, o této skutečnosti budete informováni emailem.

Nevyzvednuté zboží

Při nevyzvednutí odeslané zásilky vzniká prodávajícímu nárok na úhradu dopravného (poštovného) ve skutečně uhrazené výši (dopravci, poště). Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma, pokud takové jsou platné v době odeslání. Opakované odeslání zásilky je po dohodě možné. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat náhradu s tím spojených nákladů.

Ochrana osobních dat

Osobní data, která uvedete při objednání nebudou poskytnuta jiným subjektům.

 

Pokud si v průběhu nákupu nebudete vědět s čímkoliv rady, kontaktujte nás, viz kontakt, rádi Vám poradíme.